FÖRETAGETS HISTORIK

Åkeriföretaget BASAB startades av Kalle och Maud Wenlöf i Oktober 1981.

I starten var det ett handelsbolag med fyra anställda och tre fordon. Verksamheten bestod i huvudsak av att åt Örebro kommun bedriva renhållningsentreprenad. Det första året (1981/82 omsatte företaget 800tkr) 1996 hade verksamheten utökats till att omfatta 13 anställda och en omsättning på 8Mkr. Verksamheten utökades till att även omfatta returpapperstransporter samt hämtning av sekretesspapper.

Företaget har kontinuerligt växt för att idag bestå av ett sjuttiotal anställda och ett sextiotal fordon i vagnparken. Omsättningen 2018 var 80Mkr.

BASABs affärsområden har med tiden utvecklats och utökats till att omfatta fler typer av tjänster, läs mer under Vårt tjänsteutbud.

TJÄNSTEUTBUD

Renhållningstransporter

På uppdrag av Stena Recycling hämtar vi hushållens avfall i innerstan åt Örebro kommun. Vi hämtar även hushållsavfallet i Askersunds kommun och Laxå kommun.

Återvinningstransporter

På uppdrag av Stena Recycling utför vi insamling & transport av återvinningsmaterial såsom elektronik, pappers – och plast, glas & plåtförpackningar, tidningar, well, kontorspapper och sekretessmaterial i Örebro län med omnejd.

På uppdrag av Närkefrakt utför vi förpackningsinsamling åt Örebrobostäder AB.

Vi tömmer pappers, - plast och metallförpackningar på FTI:s återvinningsstationer i Örebro län på uppdrag av Närkefrakt

Returpack

Vi samlar in PET och burk från butiker i hela Närke, delar av Värmland och Västmanland med tre stycken tvåfacks komprimatorbilar. Vi är stolta över att få varit med från början 2009 i detta stora projekt!

För att på ett rationellt och miljöriktigt sätt utföra dessa tjänster används moderna frontlastare samt komprimatorbilar med flera fack. Beroende på vilka fraktioner som körs används enfacks, tvåfacks eller trefacksbilar. För tömning av nedgrävda avfallsbehållare används komprimatorbilar med kran. Läs mer under Presentation av vår vagnpark.

Distributionstransporter

Örebro – Stockholm tre dagar i veckan på uppdrag av Närkefrakt.

Air Liquide

På uppdrag av Närkefrakt transporterar vi medicingas i Mellansverige åt Air Liquide, bilarna utgår från Karlskoga och Västerås.

Algol

På uppdrag av Närkefrakt transporterar vi ammoniak i hela norden åt Algol.

Kranbilstransporter

På uppdrag av Närkefrakt kör vi transporter åt Karl Hedin Bygghandel och BF Bygghandel.

Övrigt

Vi utför dessutom olika miljöservicetjänster som till exempel städning av källsorteringsrum, bortforsling av grovsopor samt framdragning av avfallskärl mm.

PRESENTATION AV VÅR VAGNPARK

ATT ARBETA PÅ BASAB

Det är företagets anställda som ytterst avgör BAS transport ABs konkurrenskraft.

Hos oss erbjuds chaufförerna ett fritt och självständigt arbete, med fortlöpande utbildning, specialutveckling samt goda anställningsvillkor. Avgörande för företagets resultat är förmågan hos de anställda att tillvarata företagets mål, strategi samt vår verksamhetsplan. Vid nyrekrytering krävs C-körkort. Det kan dock vara en fördel att inneha även E-behörighet.

Ett väl utvecklat introduktionsprogram med introduktionsveckor för nyanställda ger medarbetaren en möjlighet till inblick i verksamhetens rutiner samt en visshet om risker med vissa arbetsmoment. Under "introveckan" följs den nyanställda av en ”fadder”.

>De anställda ges befogenheter, möjligheter och kunskap att fatta beslut så nära kunden som möjligt. Medarbetarnas insatser följs kontinuerligt upp gällande utbildningsbehov etc. Detta görs förutom vid den dagliga kontakten, genom ett återkommande medarbetarsamtal mellan chef och anställd.

Vid nyinvesteringar av fordon sker detta i samråd med chaufförerna.

Lönen fastställs i enlighet med gällande kollektivavtal.

Genom avtal med företagshälsovård görs kontinuerlig hälsokontroll/profil, för att på bästa och snabbaste sätt kunna förebygga hälsorisker. De är också behjälpliga med träningsprogram så att vår personal på bästa sätt kan utnyttja vårt egna gym. Att vara vältränad anser vi vara det bästa sättet att förebygga skador.

Under rubriken "Lediga tjänster" ser du om vi söker personal.

LEDIGA TJÄNSTER

För närvarande har vi inga lediga tjänster.

Samarbetspartners

Närkefrakt www.narkefrakt.se

Stena Recycling www.stenarecycling.se/

Returpack https://pantamera.nu/

Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) https://www.ftiab.se/