FÖRETAGETS HISTORIK

Åkeriföretaget BASAB startades av Kalle och Maud Wenlöf i Oktober 1981.

I starten var det ett handelsbolag med fyra anställda och tre fordon. Verksamheten bestod i huvudsak av att åt Örebro kommun bedriva renhållningsentreprenad. Det första året (1981/82 omsatte företaget 800tkr)

1996 hade verksamheten utökats till att omfatta 13 anställda och en omsättning på 8Mkr. Verksamheten utökades till att även omfatta returpapperstransporter samt hämtning av sekretesspapper.

Företaget har kontinuerligt växt för att idag bestå av ett femtiotal anställda och ett trettiotal fordon i vagnparken. Omsättningen 2011 var ca 50Mkr.

BASABs affärsområden har med tiden utvecklats och utökats till att omfatta fler typer av tjänster.

AFFÄRSIDÉ OCH EKONOMISKA FAKTA

Affärsidé:

Att på ett kvalitets- och miljömässigt sätt utföra transportjänster till kundens belåtenhet.

Ekonomiska fakta:

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Omsättning (tkr) 50 668 48 979 48 618 45 455 45 259 43 292 43 422 42 090 37 396
Antal anställda 50 52 52 54 54 55 57 57 51
Varav kvinnor 4 1 1 2 3 4 4 4 3
Investeringar (tkr) 4 564 8 133 6 060 2 529 6 268 7 441 5 939 5 583 8 695

TJÄNSTEUTBUD

Via Närkefrakt:


Distributionstransporter:

Dagliga turer Örebro - Stockholm - Örebro

Kranbilstransporter:

Transporter åt bland annat Woody.

Renhållningstransporter:

På uppdrag av IL Recycling AB kör vi hushållens avfall i Örebro innerstad och Lekebergs kommun.

Återvinningstransporter:

Returpack På uppdrag av IL Recycling AB utför vi insamling & transport av återvinningsmaterial såsom: elektronik, pappers-, plast-, glas & plåtförpackningar, tidningar, well & kontorspapper i Örebro län med omnejd.

För att på ett rationellt och miljöriktigt sätt utföra denna tjänst används moderna liftdumpers, frontlastare samt komprimatorbilar med flera fack. Beroende på vilka fraktioner som körs används enfacks, tvåfacks eller trefacksbilar.

Vi utför dessutom olika miljöservicetjänster som till exempel städning av källsorteringsrum, bortforsling av grovsopor samt containerservice mm.

Returpack

Vi samlar in PET och burk från butiker i hela Närke, delar av Värmland och Västmanland med tre stycken tvåfacks komprimatorbilar. Vi är stolta över att få varit med från början 2009 i detta stora projekt!

Air Liquide

PRESENTATION AV VÅR VAGNPARK

ATT ARBETA PÅ BASAB

Det är företagets anställda som ytterst avgör BAS transport ABs konkurrenskraft.

Hos oss erbjuds chaufförerna ett fritt och självständigt arbete, med fortlöpande utbildning, specialutveckling samt goda anställningsvillkor. Avgörande för företagets resultatet är förmågan hos de anställda att tillvarata företagets mål strategi samt vår verksamhetsplan. Vid nyrekrytering krävs C-körkort. Det kan dock vara en fördel att inneha även E-behörighet.

Ett väl utvecklat introduktionsprogram med introduktionsveckor för nyanställda ger medarbetaren en möjlighet till inblick i verksamhetens rutiner samt en visshet om risker med vissa arbetsmoment. Under "introveckan" följs den nyanställda av en ”fadder”.

De anställda ges befogenheter, möjligheter och kunskap att fatta beslut så nära kunden som möjligt. Medarbetarnas insatser följs kontinuerligt upp utbildningsbehov e.t.c. Detta görs förutom vid den dagliga kontakten, genom ett återkommande medarbetarsamtal mellan chef och anställd.

Vid nyinvesteringar (fordon) sker detta i samråd med chaufförerna

Lönen fastställs i enlighet med gällande kollektivavtal.

Genom avtal med företagshälsovård, görs kontinuerlig hälsokontroll/profil för att på bästa och snabbaste sätt kunna förebygga hälsorisker. De är också behjälpliga med träningsprogram så att vår personal på bästa sätt kan utnyttja vårt egna "gym". Att vara vältränad anser vi vara det bästa sättet att förebygga skador.

Under rubriken "Lediga tjänster" ser du om vi söker personal.

LEDIGA TJÄNSTER

För närvarande har vi inga lediga tjänster.

SAMARBETSPARTNER

Närkefrakt www.narkefrakt.se
IL Recyclingwww.ilrecycling.se
Returpack http://www.returpack.se/