MENY
> Certifikat & tillstånd
> Kvalitets och miljöpolicy
> Kvalitets- & miljöarbete
 NYHETER
Just nu finns inga
nyheter publicerade
 

KVALITÉ & MILJÖARBETE

Kvalitet:
BASAB strävar efter att tillgodose kundens och marknadens behov av god service. En lång erfarenhet av transporter har under åren byggt upp en gedigen kvalitetskänsla inom vårt företag. Alla som arbetar här känner ett stort ansvar för att utförda tjänster utförs med engagemang och ansvarstagande.

Kvalitetsarbetet intensifierades under senare delen av år 2000, vilket i december 2001 ledde fram till ett erkännande i form av en ISO-certifiering enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2000

Miljö:
Eftersom vi är ett transportföretag, så ger våra transporter naturligtvis en påverkan på vår miljö. För att undvika onödig miljöbelastning pågår ett löpande arbete för att undvika onödiga transporter.

"Vi vill alltså transportera så mycket gods som möjligt med minsta möjliga antal körda mil."

Detta är ju också av vikt för oss och våra kunder ekonomiskt. En stor del av våra transporter utgörs av att transportera källsorterat "avfall" Vi tycker dock inte att det är avfall utan resurser.

Så mycket som möjligt ska förstås återvinnas som råvara eller energi. I detta läge ger våra transporter ändå en miljövinst i slutändan.