MENY
> Certifikat & tillstånd
> Kvalitets och miljöpolicy
> Kvalitets- & miljöarbete
 NYHETER
Just nu finns inga
nyheter publicerade
 

CERTIFIKAT & TILLSTÅND

Kvalitet:
Kvalitetscertifierade enl SS-EN ISO 9001-2000
Certifikat nr 145362

Miljö:
Miljöcertifierade enl. SS-EN ISO 14001-2004
Certifikat nr 14501045

Transporter: 

 • Yrkestrafiktillstånd
   
 • Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik 
   
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte är farligt avfall
  enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)

   
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall 
  enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)